Concepten

Home > Concepten

Vaessen heeft met partners kennis van ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie en financiering gedeeld en gebundeld. Het resultaat? Slimme en exploitabele accommodatieconcepten! Kant en klare oplossingen voor sportaccommodaties en brandweerkazernes, waarvan de kosten transparant zijn en langjarig kunnen worden gegarandeerd. De basisconcepten kunnen snel worden aangepast aan specifieke wensen en eisen.


Sportconcepten

Het sportaccommodatiebestand in Nederland is deels 30 jaar of ouder. Renovatie of vervanging is daarmee actueel. Gemeenten staan voor meer taken en afnemende budgetten. Bezuinigen op sport en bewegen (terugdringen van zorgkosten) ligt op de loer. Vanuit de context 'meer voor minder' heeft Vaessen i.s.m. Sportfondsen SPORTCONCEPTEN gelanceerd. Kant en klare modellen voor accommodaties tegen transparante kosten voor bouw, exploitatie en onderhoud.

Lees meer


Brandweerconcepten

In 2006 ontstonden 25 Veiligheidsregio's (VR). De sturing ging over van gemeente naar regio. Veel VR's staan voor uiteenlopende vastgoedvraagstukken. Renovatie, vervanging of nieuwbouw? En hoe om te gaan met langjarig onderhoud? BC biedt een dienstenpakket dat snel inzicht geeft in de mogelijkheden en kosten van kazernes. Op basis hiervan kan snel duidelijkheid worden gecreeerd over vastgoedvraagstukken.

Lees meer


Onderhoudconcepten

Total Cost of Ownership is het nieuwe denken. 'Planmatig onderhoud' staat hierdoor hoog op de agenda. Het beheersen van lange termijn kosten i.s.m. daartoe uitgeruste marktpartijen is actueel. Onderhoudconcepten ontzorgt u met het opstellen van MOP's en het langjarig en risicodragend overnemen van het onderhoud. Vanuit een nulmeting brengen wij de kosten transparant in beeld, maken wij lange termijn afspraken en praten wij u elk jaar bij over de voortgang.

Lees meer


Wijkconcepten

De decentralisatie van zorg verandert het maatschappelijk veld. 'Sport' wordt 'bewegen en ontmoeten' en zorgt voor vitale en gezonde inwoners. Dat bespaart zorgkosten op termijn. Wijkconcepten onderzoekt ontwikkelingen binnen het sociaal- en sportdomein. Ze bestudeert innovaties als basis voor de sportaccommodatie van de toekomst. Oplossingen op wijknivo zullen daarin steeds belangrijker worden. WK is in ontwikkeling en beschikbaar in 2019.

Lees meer