Concepten

Home > Concepten

Vaessen heeft met partners kennis van ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie en financiering gedeeld en gebundeld. Het resultaat? Slimme en exploitabele accommodatieconcepten! Kant en klare oplossingen voor sportaccommodaties en brandweerkazernes, waarvan de kosten transparant zijn en langjarig kunnen worden gegarandeerd. De basisconcepten kunnen snel worden aangepast aan specifieke wensen en eisen.


Sportconcepten

Het sportaccommodatiebestand in Nederland is deels 30 jaar of ouder. Renovatie of vervanging is daarmee actueel. Gemeenten staan voor meer taken en afnemende budgetten. Bezuinigen op sport en bewegen (terugdringen van zorgkosten) ligt op de loer. Vanuit de context 'meer voor minder' heeft Vaessen i.s.m. Sportfondsen SPORTCONCEPTEN gelanceerd. Kant en klare modellen voor accommodaties tegen transparante kosten voor bouw, exploitatie en onderhoud.

Lees meer


Brandweerconcepten

In 2006 ontstonden 25 Veiligheidsregio's (VR). De sturing ging over van gemeente naar regio. Veel VR's staan voor uiteenlopende vastgoedvraagstukken. Renovatie, vervanging of nieuwbouw? En hoe om te gaan met langjarig onderhoud? BC biedt een dienstenpakket dat snel inzicht geeft in de mogelijkheden en kosten van kazernes. Op basis hiervan kan snel duidelijkheid worden gecreeerd over vastgoedvraagstukken.

Lees meer