disclaimer

Home > disclaimer

Het auteursrecht op alle gegevens van en op de Vaessen-website (alle pagina's vallend binnen het domein www.vaessenbv.nl) berust bij Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV (Vaessen). Alle rechten van namen en logos berusten bij de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vaessen informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en/of gedrukte media of op welke andere wijze dan ook op te slaan en/of te verspreiden. Linken en refereren naar de Vaessen website mag wel. Het liefst met de URL http://www.vaessenbv.nl/.

Door materiaal en informatie in te sturen ter publicatie verleent u Vaessen BV een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal, al dan niet gewijzigd dan wel ingekort te publiceren in alle uitgaven en publicaties), zonder dat in dat geval enige tegenprestatie verschuldigd is. Vaessen behoudt zich tevens het recht voor ingezonden informatie niet te plaatsen dan wel op te nemen in publicaties. Vaessen BV kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en publicatie van mogelijke vrijwillige bijdragen.

Klik hier voor alle van toepassing zijnde bepalingen.