Duurzaam

Home > Duurzaam

Vaessen investeert, samen met partners, continu in "duurzaam doen". De duurzaamheidsvisie in het ondernemingsplan omvat:

 • Ontwikkelen van toonaangevend duurzame accommodaties; 
 • Zelf toonaangevend duurzaam ondernemen.
   

Door de aard van projecten en opdrachtgevers staat Vaessen midden in de maatschappij. Ze wil een voorbeeldfunctie bekleden ten aaanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan onze duurzaamheidsambitie:

 • Ontwikkeling en bouw van flexibele en toekomstgerichte gebouwen;
 • Ontwikkeling en bouw van energiezuinige/energieneutrale accommodaties;
 • (financiele) Oplossingen genereren om hogere duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken (ESCO's);
 • 'Levensduur denken' als uitgangspunt van duurzame contracten (TCO);
 • Duurzaam inkopen volgens Agentschap NL/Ministerie van EZ (www.agentschapnl.nl);
 • Exclusief samenwerken met duurzame partners, onderaannemers en leveranciers;
 • Investeren in sociaal-maatschappelijke doelen voor kwetsbare groepen in Nederland (www.krajicek.nl);
 • Opleiden, begeleiden en coachen van jonge talenten (bv. Fundeon);
 • SROI: inzet en opleiding van achterstandsgroepen in het bouwproces.
   

Het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is gebaseerd op de ISO 26000 norm. Op basis van een nulmeting worden continu een ranking, concrete doelstellingen en acties vastgesteld. Hiervoor is de milieu- en duurzaamheidscoordinator verantwoordelijk.