Duurzaam inkopen

Home > Duurzaam > Duurzaam inkopen

Goed voorbeeld doet goed volgen

Vaessen hanteert voor de aankoop en levering van diensten/producten voor haar interne organisatie hetzelfde duurzame inkoopbeleid als haar overheidsopdrachtgevers (inkoopcriteria duurzaam inkopen) en verlangt dit ook van haar toeleveranciers. Het betreft onder andere:

  • Groenvoorziening;
  • Energie (electriciteit, gas);
  • Papier en kantoorartikelen;
  • Koffie en andere consumptiemiddelen;
  • Hout en houtproducten;
  • ICT inclusief toners en randapparatuur;
  • Diensten (bv. transport.);
  • Bedrijfskleding.
     

Ons eindproduct (het gebouw) voldoet in ruime mate aan de gestelde inkoopcriteria Duurzaam Inkopen (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/duurzaam-inkopen ) die door de Rijksoverheid zijn opgelegd. Stakeholdermanagement, proactief beleid en het volgen van de laatste ontwikkelingen zijn belangrijke elementen om het beleid vorm te geven. Borgen van het duurzaam inkoopbeleid is bedrijfsbreed geregeld en wordt regelmatig door diverse (interne) medewerkers en derden getoetst en uitgedragen.