Duurzaam personeelsbeleid

Home > Duurzaam > Duurzaam personeelsbeleid

Mensen zijn het hart van onze organisatie

In lijn met onze algehele visie op duurzaam ondernemen staat ook in ons personeelsbeleid 'duurzaam denken' centraal. Het gaat hier niet alleen om het managen van de ingezette menselijke capaciteit. Centraal staat de maatschappelijke opgave om werknemers op diverse en positieve manieren uit te dagen om zo de onderneming (alle werknemers tesamen) te verrijken met een grotere creativiteit, passie, continuïteit en betrokkenheid. Dit leidt uiteindelijk tot innovatie, een betere werksfeer, lager ziekteverzuim, een succesvollere onderneming dus. Daarbij houden we uiteraard rekening met de diversiteit van onze mensen. 

Dit doel wordt bereikt door te appelleren aan en in te zetten op de menselijke behoefte aan zelfexpressie, de binding met de onderneming te stimuleren en de werknemers positieve impulsen te geven die moeten leiden tot verbeteren van de kwaliteit van leren, werken en leven. Op basis van het LEAN-principe worden alle werknemers hierin actief betrokken.

Concrete voorbeelden hiervan zijn:

  • Blijvend investeren in opleidingen en persoonlijke ontwikkeling;
  • Werken op basis van 'integraal werken' waarbij afdelingsgrenzen vervagen;
  • Multifunctioneler inzetten van mensen; elkaar ondersteunen daar waar mogelijk;
  • Flexibele werktijden hanteren;
  • Op locatie samenwerken met partnerbedrijven en organisatie;
  • Personeel betrekken bij besluitvorming aangaande de inrichting van bedrijfsprocessen.