Duurzame accommodaties

Home > Duurzaam > Duurzame accommodaties

Wij leggen de lat hoog als het aankomt op duurzaamheid

Terugdringen van de milieubelasting van accommodaties is een belangrijk doel voor onze ontwerpteams. Bij de ontwikkeling van accommodaties richten wij ons op maximaal hergebruik van toegepaste bouwmaterialen en zo laag mogelijk energieverbuik op basis van niet-fossiele brandstoffen. Concreet gemaakt:

  • Alle accommodaties hebben minimaal een groen A+energielabel met een EPC die 20 tot 50 % lager ligt dan vigerende wetgeving;
  • Alle accommodaties (incl. zwembaden) kunnen All-Electric worden uitgevoerd;
  • Alle accommodaties kunnen op basis van EPC=0,0 worden uitgevoerd;
  • Alle accommodaties kennen een zeer laag tot geen energieverbruik en een minimale CO2-uitstoot;
  • Wij gebruiken de meest innovatieve technieken op gebied van LED, zonne-energie en hergebruik van water, etc;
  • "Circulariteit" is een vast uitgangspunt;
  • 'Lifetime cost'-denken vormt de basis van onze TCO-contracten;
  • Vaessen investeert met partners in de ontwikkeling, uitvoering en financiering van duurzaamheidsambities van opdrachtgevers;
  • Vaessen daagt opdrachtgevers uit om haar ambities te verhogen en doet hiervoor standaard extra voorstellen.