Krajicek Foundation

Home > Duurzaam > Krajicek Foundation

Samen met Richard Krajicek investeren in verborgen talent

De missie van de KF is het stimuleren van sportieve activiteiten voor jongeren in een sociaal veilige situatie, in die wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn. Inmiddels heeft de KF meer dan 100 "playgrounds" gerealiseerd in achterstandwijken in Nederland. Op veilige plaatsen en onder de deskundige begeleiding van in de wijk opgegroeide spelleiders, kunnen kinderen spelenderwijs talenten ontwikkelen die onder normale omstandigheden hier wellicht nooit zouden worden gesignaleerd. Het succes van de KF staat! De doelstelling, visie en missie van de KF sluiten bijzonder goed aan bij de invulling die Vaessen wenst te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als succesvol ontwikkelaar van sport- en onderwijsvoorzieningen voor onder andere Nederlandse gemeenten: 

  • Beiden zijn actief binnen de sector sport en recreatie;
  • Beiden richten zich op gemeenten;
  • Beiden hebben Nederland als werkterrein.
     

Middels de samenwerking met KF deelt Vaessen haar succes met en herinvesteert zij in haar directe opdrachtgevers, steunt zij een belangrijke gebruikersgroep van haar accommodaties en is zij actief binnen haar huidige actieradius, Nederland. Door deze keuze maakt Vaessen het nemen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bijzonder "concreet en tastbaar".