SROI

Home > Duurzaam > SROI

Midden in de samenleving dankzij SROI

Vaessen neemt haar SROI-verantwoordelijkheid serieus en maakt dat ook heel concreet door:

  • Creëren van werkgelegenheid voor lokale, langdurig werkelozen op bouwplaatsen om hun achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen;
  • Professioneel begeleiden en opleiden van deze doelgroep, af te sluiten met certificaatuitreiking bij einde project;
  • Overbrengen van vakmanschap aan jonge talenten door Vaessen-leermeesters;
  • Nauwe banden onderhouden met opleidingsinstellingen over plaatsing van leerlingen;
  • Vaessen is een erkend leerbedrijf en beschikt over leermeesters;
  • Extra inspanningen plegen boven de wettelijke verplichtingen.
     

Voorafgaand aan projecten vindt intensief overleg plaats met plaatselijke instanties over de invulling van SROI. Uniforme rapportage en periodieke externe ondersteuning (MVO Solutions) vormen de basis van onze werkwijze. Hieronder vindt u voorbeeldprojecten waar meer dan de gevraagde inspanning op gebied van SROI is geleverd:

Amsterdam-Noorderparkbad
Met behulp van plaatselijk initiatief werkloze jongeren (Stadsdeel Noord/'Bring at Work') is hier SROI ingevuld. Tussen Dienst Werk en Inkomen Amsterdam en Vaessen is een convenant afgesloten over projectoverstijgende afspraken. Er zijn 2 jongeren met diploma "opgeleverd".

Oosterhout-Recreatieoord 'De Warande'
Vanuit de aanbesteding werden geen eisen aan SROI gesteld. Op eigen initiatief hebben wij een leerlingbouwplaats ingevuld. Ook is samengewerkt met locale scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Zo zijn 100 kinderen van regionale scholen ontvangen op de bouwplaats onder het motto "Jongeren en techniek". Dit project is door de gemeente Oosterhout aangeduid als voorbeeldproject.

Zutphen-zwembad IJsselslag
Aangezien het een DBM-project betrof zijn zowel de realisatie- als de maintainfase bij  SROI-invulling betrokken. Er is een 'duurzame arbeidsplaats' gecreëerd. Tijdens uitvoering is een locale 'onderhoudsmanager' opgeleid voor begeleiding van het 15-jarig onderhoudscontract. Er zijn 2 jongeren met diploma "opgeleverd".

Alkmaar-De Meent
Plaatselijke uitbesteding van werk was hier speerpunt naast de reguliere SROI-invulling. Naar verwachting wordt de eis overschreden! Gedurende 1,5 jaar zijn meerdere personen met een arbeidsachterstand aangenomen. Grootste SROI-omvang van Vaessen tot heden.