Innovatie

Home > Innovatie

Wetenschappelijk Onderzoek Universiteit Utrecht
Vaessen is (co-)financier van wetenschappelijk onderzoek naar 'innovaties in PPS bij sportaccommodaties' van de Universiteit Utrecht. Samen met de gemeenten Amsterdam, Alkmaar en Rotterdam, Sportfondsen, Sportcirkels, VSG en NOC*NSF wordt een driejarig onderzoeksprogramma doorlopen van 2015-2018.

TCO (Total Cost of Ownership)
Als eerste sportbouwer in Nederland is Vaessen er met partners in geslaagd om Total Cost of Ownership gestuurde contracten af te sluiten. Ontwikkeling, bouw, onderhoud en energiebeheer zijn hierin risicodragend ondergebracht. De contractpartners tot nu zijn gemeenten Vianen, Oosterhout, Zupthen en Raalte.

LEAN
De toepassing van LEAN denken heeft ertoe geleid dat de bouwtijd voor sportaccommodaties met 25% is ingekort. Zo is zwembad De Warande in Oosterhout binnen 12 maanden opgeleverd. Aan de basis hiervan ligt een verregaande prefabricage en de toepassing van BIM.

BIM
Projecten worden samen met leveranciers en partners door integrale projectteams in 3D ontworpen en op basis van BIM ontwikkeld en gebouwd. Dezelfde projectmanager is zowel voor de ontwikkeling als uitvoering verantwoordelijk. Hiermee worden faalkosten en risico's ingrijpend verlaagd.