Magazines

Home > Magazines

Hier kunt u onze magazines inzien, downloaden en delen met anderen. Gedrukte versie bestellen? Mail naar info@vaessenbv.nl!

MFA Breeduit Bussum

Breeduit is een MFA; een combinatie van publieke voorzieningen, gericht op alle leeftijdscategorien en gelegen in het hart van de wijk. Ontwikkeld in het kader van vergroting van de leefbaarheid. Breeduit is een 'schoolvoorbeeld' van PPS, waarin de bouw van publieke voorzieningen is gekoppeld aan de private ontwikkeling van particuliere en sociale woningbouw.

Lees meer

Duurzaam Doen

Vaessen geeft bewust en structureel inhoud aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verder gaan dan wettelijk verplicht en leidend tot toegevoegde waarde voor samenleving en bedrijf. Integriteit, maatschappelijke betrokkenheid, SROI, duurzaam inkopen en duurzaam bouwen zijn voor ons geen kreten maar dagelijkse praktijk.                              

Lees meer

DBFMO Mijdrecht

Een kijkje in de keuken van een innovatief PPS-project. Een project waarin ‘bewegen’ centraal stond. Letterlijk omdat bewegen de grote gemeenschappelijke deler is van alle activiteiten in het nieuwe Veenweidebad. Figuurlijk omdat gemeente, architect, bouwer, exploitant en investeerder niet elk hun eigen weg gingen, maar samen bewogen in de richting van een gemeenschappelijk doel. 

Lees meer

BRANDWEERCONCEPTEN

10 jaar geleden werd besloten tot de vorming van Veiligheidregio’s. Het resultaat: 25 gezonde organisaties, vernieuwend op het gebied van risico– en crisisbeheersing. Vastgoed is echter actueel, zowel de eigendomssituatie als het planmatig onderhoud. BRANDWEERCONCEPTEN biedt de VR's een integrale oplossing voor de realisatie en het onderhoud. 

Lees meer