Missie

Identiteit van de organisatie:

Vaessen wil een positieve bijdrage leveren aan de vitaliteit van Nederland en het welzijn van alle bewoners in Nederland. Dit wil zij bereiken door de ontwikkeling en bouw van duurzame, innovatieve, voor alle doelgroepen toegankelijke, multifunctionele accommodaties voor sport, onderwijs en hulpposten. Vaessen wil hierin door haar klanten als ‘outperformer’ worden herkend en aangemerkt. Wij blijven daarom continu nieuwe marktkansen verkennen en investeren in innovatie en kennisopbouw.