Presentatie wetenschappelijk onderzoek “Bouwen aan Maatschappelijke waarden”

Op 18 juni heeft de presentatie plaats gevonden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar Publiek Private Samenwerking bij multifunctionele sportaccommodaties. Het onderzoek startte 4 jaar geleden op initiatief van Vaessen en werd uitgevoerd door onderzoekers van het Department Bestuurs- en Organisatiekunde van de faculteit Rechten van de Universiteit Utrecht. De onderzoeksopzet is op zichzelf al uniek omdat naast Vaessen, de gemeenten Alkmaar, Amsterdam en Rotterdam, Sportfondsen Nederland en adviesburo Sportcirkels financieel participeerden. NOC*NSF en VSG fungeerden als kennispartners. Tijdens een diner pensant in het bijzondere Akademiegebouw van de Universiteit Utrecht werd het eerste exemplaar van het boek “Bouwen aan Maatyschappelijke Waarden” overhandigd aan Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF en Lucas Bolsius, voorzitter VSG.

vimeo.com/344521066