Project vernieuwbouw OBS De Havenrakkers in Broek in Waterland officieel overgedragen!

Met de symbolische overdracht van de sleutel aan Michel Kuykhoven is de school officieel opgeleverd aan Stichting OPSPOOR.

Het gebouw van OBS de Havenrakkers (1975) was dringend toe aan vernieuwing en verduurzaming. Op het terrein van de school werd gesloopt, nieuw gebouwd, gerenoveerd en verduurzaamd. De school is verbreed met een bibliotheek en kinderopvang. De buitenschoolse opvang is flink uitgebreid. Ook is er een centraal hart aan de school toegevoegd met mogelijkheden voor exposities en uitvoeringen.

Alle betrokkenen hebben hard gewerkt om voor de leerlingen van OBS De Havenrakkers een vernieuwde en duurzame school te realiseren. Het is nu tijd om in te richten, zowel binnen als buiten, zodat de leerlingen op 4 september weer naar school kunnen.

We kijken uit naar de feestelijke opening!