Realisatiecontract Beroepscampus Middelharnis ondertekend!

Een feestelijk moment in Middelharnis: de ondertekening van het realisatiecontract voor de nieuwe Beroepscampus. Onder toeziend oog van de drie schoolbesturen hebben wethouder Peter Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee en Hans Moors Vaessen het contract ondertekend. Na een intensieve samenwerkingsperiode om het plan te optimaliseren is vol trots door alle partijen de handtekening gezet en is de basis gelegd voor de voortzetting van de prettige samenwerking tijdens de realisatiefase. Eind 2020 zal hier een prachtige beroepscampus verschijnen aan de hand van een ontwerp van RoosRos waarin de doorgaande leerweg VMBO-MBO onderdak zal krijgen. Een lang gekoesterde wens vanuit het onderwijs en de gemeente. Vaessen is zeer content hier haar steentje aan bij te mogen dragen.